חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

גיד הַנָּשֶׁה

0.5 דק'

גיד הַנָּשֶׁה

האזן למושג:

גיד הַנָּשֶׁה הוא הגיד הגדול שדרכו עוברים רוב העצבים של הרגל (עצב השת). תחילתו בחוט השדרה וסיומו בסוף הרגל, והתורה אסרה לאכול את החלק שעל כַּף הַיָּרֵךְ בשתי הרגליים האחוריות של מיני בהמה וחיה. בנוסף לגיד הנשה האסור מהתורה, ההסתעפויות שלו והשומנים הסמוכים אליו אסורים מדברי חכמים או מחמת המנהג. הוצאת כל החלקים האסורים היא מלאכה מורכבת שמצריכה לימוד, ואת זאת עושים העוסקים בהכשרת הבשר. 

איסור זה נקבע כזֶכֵר למאבקו של יעקב אבינו במלאך בעת שחזר לארץ, מאבק שבו פגע המלאך בגיד הנשה שלו (בראשית לב, כג-לב). אמרו חכמים שגיד זה מבטא את המעבר מהרעיונות והרצונות הטובים אל איברי המין והרגליים שמבטאים את התאוות והמעשה. והמלאך שנאבק ביעקב היה שָֹרוֹ של עֵשַֹיו, שייצג את העמדה הכופרת ביכולת לתקן את העולם ולחיות על פי הערכים האלוהיים, ולכן פגע בגיד הנשה כדי לגרום לו ללכת על פי תאוותיו. אולם יעקב אבינו הצליח להתחזק כנגדו כל הלילה עד שעלה השחר והמלאך נכנע לו. ויש בכך רמז לעמידתם של ישראל באמונה במשך כל הגלות עד שיזרח אור גאולתם ויאיר ויתקן את העולם כולו.

איסור דם והכשרת הבשר איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים