- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כתובת קעקע

0.5 דק'

כתובת קעקע

האזן למושג:

אסור לעשות בבשר קעקוע, היינו כתב או צורה שאינה נמחקת לעולם, שנאמר: "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה'" (ויקרא יט, כח). אף שמצווה זו היא חוק, גם בחוקים אנו מוצאים טעמים: הגוף מייצג את האדם כפי שבּרָאוֹ אלוהים, והגוף צריך לשקף את עולמו הפנימי שהוא צלם אלוהים, והעושה בבשרו קעקוע מסית את תשומת הלב מערכו העצמי כאדם - למסר מסוים. על ידי כך האדם משפיל את עצמו להיות בסיס לכתובת מסוימת ומאבד את ערכו העצמי הייחודי. 

איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער איסור הקפת פְּאַת הראש השחתת זקן איסור הליכה בחוקות הגויים שעטנז כלאי זרעים כלאי אילן כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים