איסור הקפת פְּאַת הראש איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

השחתת זקן

0.5 דק'

השחתת זקן

האזן למושג:

אסור לגבר להשחית את זקנו בתער, היינו לחתוך את שיער זקנו מעיקרו באופן שהסכין נוגע בעור, שנאמר: "לֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ" (ויקרא יט, כז). אבל על ידי מכונת גילוח, שיש בה רשת שחוצצת בין הסכין לעור, מותר, כי במכונת גילוח הגזירה היא בשיטת מספריים ואין בכך השחתת השיער מעיקרו. 

אמרו חכמי הקבלה, שהשיער שעל הראש רומז לרעיונות עליונים שמעל להשֹגתנו, והפאות מבטאות את ירידתם אל תודעתנו, ושערות הזקן מבטאות את הרעיונות בהיותם כבר מגובשים להדרכת חיינו. המקיף את ראשו ומגלח את הפאות חוסם את ירידת שפע הרעיונות, והמשחית את הזקן בתער משחית את השפעתם להדרכת חייו. ויש סוברים שאין נכון להוסיף טעמים מסוג זה, אלא העיקר לקיים את המצווה כי כך ציווה ה'.

איסור הליכה בחוקות הגויים איסור הליכה בחוקות הגויים שעטנז כלאי זרעים כלאי אילן כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים