- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

הקדמה

0.5 דק'

הקדמה

האזן למושג:

מצוות התורה מחולקות לחוקים ולמשפטים. חוקים הם מצוות שאילולי היינו מצטווים בהם לא היינו מקיימים אותם מדעתנו, ואחר שה' ציווה אותנו בהם, אנחנו מקיימים אותם מתוך אמונה שכל המצוות שה' נתן לנו הן לטובתנו, ואנו משתדלים למצוא בהם טעם. משפטים הם מצוות שגם בלא ציווי אלוהי היינו מבינים את ערכן הכללי, והמצווה מוסיפה דיוק, הכְוונה ותוקף. בפרק הקודם על הכשרות למדנו מצוות שהן חוקים כמו בשר בחלב, ובפרקים על המצוות שבין אדם לחברו (פרקים ג-ז) למדנו על מצוות שהן בעיקר משפטים. במצוות רבות יש שילוב של חוק ומשפט, כמו למשל שחיטה, שביסודה היא חוק, אבל יש בה גם רחמנות ועל כן היא גם משפט. להלן נלמד חוקים ומשפטים נוספים שלא הובאו בפרקים הקודמים. 

כתובת קעקע כתובת קעקע איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער איסור הקפת פְּאַת הראש השחתת זקן איסור הליכה בחוקות הגויים שעטנז כלאי זרעים כלאי אילן כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים