איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

איסור הקפת פְּאַת הראש

0.5 דק'

איסור הקפת פְּאַת הראש

האזן למושג:

אסור לגבר להקיף בגילוח את פְּאַת ראשו. פאה היא צד, והאיסור הוא לגלח את מקום הפאות שעל צְדָעַיו, באופן שקו השיער של ראשו נראה ישר מהמצח ועד לאחר האוזן. אלא יש להשאיר את השיער שגדל במקום הצדעים עד לאחר תחילת האוזן באורך של כ-4 מילימטר לפחות, שנאמר: "לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם" (ויקרא יט, כז). כאשר מגלחים את כל הראש במכונת תספורת, יש אומרים שאפשר לגלח גם את מקום הפאות כמו את שאר הראש, ויש אומרים שבמקום הפאות צריך להשאיר מעט שיער באורך של כ-4 מילימטר. 

השחתת זקן השחתת זקן איסור הליכה בחוקות הגויים שעטנז כלאי זרעים כלאי אילן כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים