- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

חוקים ומשפטים

הקדמה, כתובת קעקע, איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער, איסור הקפת פְּאַת הראש, השחתת זקן, איסור הליכה בחוקות הגויים, שעטנז, כלאי זרעים, כלאי אילן, כלאיים בהרבעה וחריש, איסור סירוס בעלי חיים, מצוות בבעלי חיים, כללי איסורי צער בעלי חיים, עצי פרי ואיסור עקירתם, בל תשחית, מותר להשחית לתועלת, השחתת מאכלים וביזויים

הקדמה

כתובת קעקע

איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער

איסור הקפת פְּאַת הראש

השחתת זקן

איסור הליכה בחוקות הגויים

שעטנז

כלאי זרעים

כלאי אילן

כלאיים בהרבעה וחריש

איסור סירוס בעלי חיים

מצוות בבעלי חיים

כללי איסורי צער בעלי חיים

עצי פרי ואיסור עקירתם

בל תשחית

מותר להשחית לתועלת

השחתת מאכלים וביזויים