שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת ברכת הגומל תפילת הדרך על גאולת הארץ בבניית יישובים הרואה אנשים חכמים בריות נאות ברכות על התחדשות הטבע ברכות הראייה ברכות הריח ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת דרך ארץ באכילה ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף היין ברכות 'חמשת מיני דגן' דיני אמירת ברכת המזון ברכת המזון הברכה על הלחם נטילת ידיים לקראת הסעודה כלל הברכות שלאחר האכילה מדיני ברכות שלפני האכילה כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

פירות חדשים

0.5 דק'

פירות חדשים

האזן למושג:

על פרי המתחדש בעונתו, בעת שאוכלים אותו בפעם הראשונה באותה עונה, מודים לה' בברכת 'שהחיינו'. כלומר בעת אכילתו מברכים שתי ברכות: האחת 'שהחיינו', והשנייה 'העץ' או 'האדמה'. על פירות שאינם מתחדשים בעונה מסוימת, אלא גדלים במשך כל השנה, או שרגילים לשומרם למשך כל השנה, אין מברכים 'שהחיינו'.