כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

מדיני ברכות שלפני האכילה

0.5 דק'

מדיני ברכות שלפני האכילה

האזן למושג:

המברך על מאכל או משקה, ראוי שיאחוז אותו ביד ימינו בשעת הברכה. אין להפסיק בין הברכה לאכילה. בדיעבד, אם בירך והמתין בשתיקה בין הברכה לאכילה זמן רב, כל זמן שלא הסיח את דעתו מהברכה, לא הפסיד אותה. אבל אם דיבר בעניין שאינו קשור לברכה ולאכילה - הפסיד את הברכה, ועליו לחזור ולברך. אדם שעומד לאכול מאכלים שונים שלהם ברכות שונות, צריך לברך על כל אחד את ברכתו המיוחדת. 

עד כמה ברכה פוטרת: בירך על פרי "בורא פרי העץ" מתוך מחשבה שייתכן שירצה לאכול עוד פירות ממה שנמצא בביתו, פטר את כל הפירות שבביתו, ואף שאינם לפניו על השולחן, וגם לא ידע במדויק אילו פירות נמצאים אצלו. אבל אם החליט לסיים את אכילתו, או שמתחילה התכוון לאכול פרי אחד בלבד, אם ירצה לאכול עוד פרי יצטרך לברך שוב לפני אכילתו.

כלל הברכות שלאחר האכילה כלל הברכות שלאחר האכילה נטילת ידיים לקראת הסעודה הברכה על הלחם ברכת המזון דיני אמירת ברכת המזון ברכות 'חמשת מיני דגן' היין ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף דרך ארץ באכילה ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת ברכות הריח ברכות הראייה ברכות על התחדשות הטבע בריות נאות הרואה אנשים חכמים על גאולת הארץ בבניית יישובים תפילת הדרך ברכת הגומל שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת פירות חדשים