מדיני ברכות שלפני האכילה כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כלל הברכות שלאחר האכילה

1 דק'

כלל הברכות שלאחר האכילה

האזן למושג:

שלושה סוגים של ברכה לאחר האכילה ישנם: א) ברכת המזון, ב) ברכת 'מעֵין שלוש', ג) ברכת 'בורא נפשות'. ברכת המזון היא החשובה שבכל הברכות. אותה מברכים אחר סעודה חשובה עם לחם, ועליה נלמד בהמשך בהרחבה (להלן ח-ט). 

מעֵין שלוש היא תמצית של ברכת המזון, ואותה מברכים לאחר אכילת אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. בברכה זו מציינים במפורש את סוג המזון. על מאפים או תבשילים ממיני דגן, אומרים: "על המחיה ועל הכלכלה". על פירות משבעת המינים, שהם: זית, תמר, גפן, תאנה ורימון, אומרים: "על העץ ועל פרי העץ". על יין אומרים: "על הגפן ועל פרי הגפן". האוכל משלושת הסוגים הללו יחד, מזכיר את שלושתם בברכה. בשבת, מועד וראש חודש, מזכירים בברכה את היום המיוחד. 

'בורא נפשות': על שאר המאכלים שאינם לחם ואינם משבעת המינים מברכים ברכה קצרה: 'בורא נפשות'. 

המתכוון לאכול אפילו מעט, כל זמן שהוא נהנה מכך, מצווה שיברך לפני אכילתו. אבל את הברכה שלאחר האכילה מברך רק מי שאכל שיעור שיש בו חשיבות מסוימת, שהוא שיעור נפח חצי ביצה במשך שבע דקות לכל היותר, או שתה כשיעור נפח ביצה וחצי (75 מ"ל), בזמן שרגילים לשתות משקה שכזה. נכון לברך את הברכה מיד לאחר סיום האכילה או השתייה. בדיעבד, כל זמן שנותרה עוד תחושת הנאה מהאכילה או השתייה - אפשר לברך.

נטילת ידיים לקראת הסעודה נטילת ידיים לקראת הסעודה הברכה על הלחם ברכת המזון דיני אמירת ברכת המזון ברכות 'חמשת מיני דגן' היין ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף דרך ארץ באכילה ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת ברכות הריח ברכות הראייה ברכות על התחדשות הטבע בריות נאות הרואה אנשים חכמים על גאולת הארץ בבניית יישובים תפילת הדרך ברכת הגומל שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת פירות חדשים