דיני אמירת ברכת המזון ברכת המזון הברכה על הלחם נטילת ידיים לקראת הסעודה כלל הברכות שלאחר האכילה מדיני ברכות שלפני האכילה כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

ברכות 'חמשת מיני דגן'

0.5 דק'

ברכות 'חמשת מיני דגן'

האזן למושג:

לחמשת מיני הדגן: חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל, יש חשיבות מיוחדת, שמהם עושים את עיקר מאכליו של האדם - לחם, מאפים ותבשילים, ולכן תיקנו להם חכמים ברכות מיוחדות: אם עשו מהדגן לחם שהוא המאכל החשוב שעליו רגילים לקבוע סעודה, מברכים 'המוציא', ולפני כן נוטלים ידיים. אם עשו ממיני הדגן תבשילים, כפתיתים ואטריות, אפילו אוכלים מהם כשיעור שביעה של סעודה, כיוון שאין להם חשיבות של לחם, לפניהם מברכים 'מזונות', ולאחריהם 'מעֵין שלוש'. למאפים של דגן שרגילים לאכול כקינוח בין הארוחות ('פת הבאה בכיסנים'), כדוגמת עוגות וקרקרים, יש מעמד ביניים: כל זמן שהם נאכלים כקינוח בין הארוחות ברכתם 'מזונות' ו'מעֵין שלוש', ואם קובעים עליהם סעודה, כיוון שהם מאפה, דינם כלחם לכל דבר. 

היין היין ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף דרך ארץ באכילה ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת ברכות הריח ברכות הראייה ברכות על התחדשות הטבע בריות נאות הרואה אנשים חכמים על גאולת הארץ בבניית יישובים תפילת הדרך ברכת הגומל שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת פירות חדשים