ערך העבודה בנאמנות לפני עיוור לא תיתן מכשול יושר במסחר ואיסור העלמת מס עושק שכר שכיר היתרים שונים גניבה, גזילה ונזק השראה לימינו השוויון וזכות הקניין היובל שוויון בחלוקת הארץ
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ערך החסכון והעצמאות

0.5 דק'

ערך החסכון והעצמאות

האזן למושג:

הדרכת התורה שיקפיד אדם להוציא עבור צרכיו השוטפים פחות ממה שהוא מרוויח. אדם שמצליח לדחות סיפוקים ולהתגבר על תאוותו ולחסוך, יוצא לחירות מן השעבוד לחומרנות. מתוך כך יוכל להתרומם ולהתקשר לערכים נצחיים יותר, לתת מעשר כספים, להתבסס ולהתעשר; להשקיע את כספו בהרחבת המשפחה ובעזרה לילדיו לרכוש מקצוע ולהקים משפחה. בנוסף, אדם שמבזבז את כל משכורתו הופך משועבד למקום עבודתו, ומִפַּחַד הפיטורים ייאלץ לפעמים להתחנף ולשקר ולפעול בניגוד למצפונו. אבל מי שמתרגל לחסוך, יוכל לנהוג כבן חורין, ואם המעסיק ידרוש ממנו לנהוג שלא כשורה, יוכל להרשות לעצמו להתפטר ולחפש בנחת מקום עבודה הגון יותר.

מצווה לשלם מיסים מצווה לשלם מיסים תקנות למניעת העלמת מס והלבנת הון הצדק שבצדקה