העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

קופת צדקה בבית

0.5 דק'

קופת צדקה בבית

האזן למושג:

יש נוהגים להניח בבית קופת צדקה, ובכל יום, לפני התפילה או בזמן אחר, נותנים בה מטבע קטן. לאחר תקופה מחליפים את המטבעות הקטנים בכסף גדול ותורמים אותו לישיבות או לעניים. ואף שעיקר המצווה לתרום בכל חודש 'מעשר' או 'חומש' מסך הרווחים, יש מהדרים לתרום גם באופן זה, כדי לאמן את נפשם לתרום למטרות קדושות.

מצוות ההלוואה מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות