חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

משמעות המתנות בעבר

0.5 דק'

משמעות המתנות בעבר

האזן למושג:

בהערכה זהירה סך מתנות העניים הגיע לכ-3-4% מהיבול, ובענבים מעט יותר. בעבר, כאשר היבול החקלאי היה שווה למעלה מתשעים אחוז מההון, המתנות יכלו להחזיק בדוחק כחמישה אחוז מהאוכלוסייה, כשיעור העניים שלא היה להם מה לאכול במצב כלכלי-חברתי תקין בעבר. כיום, בעקבות הירידה העצומה במחיר המזון והעלייה הגדולה ברמת החיים, סך שווי היבול החקלאי בשדות הינו כאחוז אחד בלבד מהתמ"ג, ולא משתלם לעניים ללקט את מתנותיהם מהשדות, וממילא בעלי השדות יכולים לקחתם. אולם מהעקרונות העולים ממצוות מתנות עניים נוכל ללמוד על הדרך הראויה לעזור לעניים. 

העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים מצוות הצדקה מעשר עני סדרי קדימה האחריות מתפשטת במעגלים גבאי צדקה חכמים וצדיקים האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב המצווה במדינת רווחה מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות