היתר עִסקה איסור הלוואה בריבית גמ"ח שמיטת כספים מצוות ההלוואה קופת צדקה בבית העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

משיכת יתר - אוברדרפט

0.5 דק'

משיכת יתר - אוברדרפט

האזן למושג:

יש אומרים, שאסור לאדם למשוך משיכת יתר מהבנק (אוברדרפט) שלא למטרות עסקיות. מפני ש'היתר העסקה' שיש לבנקים, נועד להשקעות כדי להרוויח, אבל כאשר מושכים כסף לצורך מימון צרכים שוטפים כקניית מאכלים ובגדים ושאר צרכים, הריבית אסורה. ויש אומרים, על סמך טיעונים שונים, שבשעת הצורך הדבר מותר. 

לכל הדעות מוסכם, שאדם שיש לו תוכנית חסכון, רשאי לקנות את צרכיו השוטפים על ידי משיכת יתר לזמן קצר. מפני שהיא נחשבת כצורך עסקי, שאם יצטרך לשבור את תוכנית החסכון, ייגרם לו הפסד כספי גדול יותר, ולכן משתלם לו להיות במינוס למשך זמן קצר ולשלם עליו ריבית מסוימת, כדי לחסוך מעצמו את ההפסד הכרוך בשבירת תוכנית החסכון.

ברכה לכל העמים והמשפחות ברכה לכל העמים והמשפחות