- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

חמש מתנות עניים

0.5 דק'

חמש מתנות עניים

האזן למושג:

ציוותה התורה לחקלאים לשתף את העניים בברכת יבולם ולהשאיר להם חמש מתנות. א) פֵּאָה - להשאיר בסוף השדה או בסוף כל שורה, שיעור של כשני אחוזים לעניים. ב) שִׁכְחַה - במשך איסוף היבול קורה ששוכחים לקצור או לקטוף מקום מסוים, וכן קורה ששוכחים מעט יבול שנקצר או נקטף, ואם השכחה פחותה מכ-14 ליטר, יש להשאירה לעניים. ג) לֶקֶט - במשך הקציר נופלות שיבולים בודדות, וצריך להשאירן לעניים. ד) פֶּרֶט - במשך הבציר נופלים ענבים בודדים, וצריך להשאירם לעניים. ה) עוֹלֵלוֹת - אלו אשכולות של ענבים זעירים, שצריך להשאיר לעניים. 

משמעות המתנות בעבר משמעות המתנות בעבר העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים מצוות הצדקה מעשר עני סדרי קדימה האחריות מתפשטת במעגלים גבאי צדקה חכמים וצדיקים האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב המצווה במדינת רווחה מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות