- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

הדרכת התורה בעזרה לעניים

0.5 דק'

הדרכת התורה בעזרה לעניים

האזן למושג:

בארבע דרכים ציוותה התורה לעזור לעניים: הראשונה, והעיקרית בימי קדם, בחמש המתנות שהיו העניים לוקטים בכוחות עצמם מהשדות. השנייה, מתן צדקה להשלמת צורכיהם הבסיסיים במידת הצורך. השלישית, 'מעשר עני' - לאחר שבעלי השדות אספו את יבולם, היו מפרישים תרומות ומעשרות, ובשנה השלישית והשישית למחזור שבע השנים היו מפרישים 'מעשר עני', ועל ידו יכלו העניים לחיות ברווחה יחסית במשך שנתיים מתוך שבע. הרביעית, בשיתוף העניים בשמחות ובסעודות החגים של עולי הרגל למקדש שבירושלים, בעת שאכלו מפירות 'מעשר שני' ובשר קורבן 'מעשר בהמה'.

חמש מתנות עניים חמש מתנות עניים משמעות המתנות בעבר העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים מצוות הצדקה מעשר עני סדרי קדימה האחריות מתפשטת במעגלים גבאי צדקה חכמים וצדיקים האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב המצווה במדינת רווחה מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות