- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מערכת הצדקה

הדרכת התורה בעזרה לעניים, חמש מתנות עניים, משמעות המתנות בעבר, העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים, מצוות הצדקה, מעשר עני, סדרי קדימה, האחריות מתפשטת במעגלים, גבאי צדקה חכמים וצדיקים, האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב, המצווה במדינת רווחה, מצוות מעשר כספים, ייעוד המעשר, העשירות הבאה על ידי מעשר, קופת צדקה בבית, מצוות ההלוואה, שמיטת כספים, גמ"ח, איסור הלוואה בריבית, היתר עִסקה, משיכת יתר - אוברדרפט, ברכה לכל העמים והמשפחות

הדרכת התורה בעזרה לעניים

חמש מתנות עניים

משמעות המתנות בעבר

העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים

מצוות הצדקה

מעשר עני

סדרי קדימה

האחריות מתפשטת במעגלים

גבאי צדקה חכמים וצדיקים

האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב

המצווה במדינת רווחה

מצוות מעשר כספים

ייעוד המעשר

העשירות הבאה על ידי מעשר

קופת צדקה בבית

מצוות ההלוואה

שמיטת כספים

גמ"ח

איסור הלוואה בריבית

היתר עִסקה

משיכת יתר - אוברדרפט

ברכה לכל העמים והמשפחות