- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מערכת המשפט

מערכת המשפט בישראל, השופטים, העדים, דיני נזיקין - עַיִן תַּחַת עַיִן, משמעות עונש מיתה שבתורה, דיני התורה התלויים בסמיכת חכמים, משפט לפי ההלכה, מערכת המשפט האידיאלית

מערכת המשפט בישראל

השופטים

העדים

דיני נזיקין - עַיִן תַּחַת עַיִן

משמעות עונש מיתה שבתורה

דיני התורה התלויים בסמיכת חכמים

משפט לפי ההלכה

מערכת המשפט האידיאלית