לא תעמוד על דם רעך איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מערכות ההצלה הציבוריות

0.5 דק'

מערכות ההצלה הציבוריות

האזן למושג:

החובה המוטלת על הציבור להצלת חיי אדם גדולה יותר. לשם כך, חובה על הציבור להקים מערכת רפואית לטיפול בחולים, משטרה למניעת פשע ומכבי אש להצלה משריפות. הנמצא בתפקיד רפואי או משטרתי או כיבוי אש, חייב לפעול לפי הנהלים, גם כאשר יש בהם סיכון נפשות. מפני שכל העובדים ברשויות הללו, אינם פועלים כאנשים פרטיים שאינם חייבים לסכן את נפשם עבור חברם, אלא כשליחי ציבור, ולכן כאשר רוב הסיכויים שמלאכת ההצלה תצליח, עליהם לחרף את נפשם למען הצלת חיי אדם כפי הנהלים הקבועים לכך. בזכות זאת, למרות הסיכון שאנשי ההצלה לוקחים על עצמם, בחשבון הכולל חיי אדם ניצלים.

במצב של מלחמה להגנת העם, החובה גוברת, וכל החיילים ועובדי מערכות ההצלה הציבוריות חייבים לפעול לפי הוראות הפיקוד הצבאי, ובשעת הצורך, גם כאשר רוב הסיכויים שייהרגו, עליהם לחרף את נפשם למען הצלת העם. כלומר במצב מלחמה החשבון הוא כלל לאומי, כי רק חשבון כזה תורם להצלת העם ורבים יותר מבניו.

פדיון שבויים פדיון שבויים פיקוח נפש דוחה את כל המצוות ייהרג ואל יעבור עוּבּר והפלה זהירות בדרכים מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני