איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

לא תעמוד על דם רעך

0.5 דק'

לא תעמוד על דם רעך

האזן למושג:

מצווה גדולה להציל אדם שנמצא בסכנה, אמרו חכמים: "כל המקיים נפש אחת - מעלים עליו כאילו קִיים עולם מלא". לפיכך, הרואה אדם שטובע בים, או שפושעים באים להורגו, חייב לנסות להצילו, שנאמר: "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (ויקרא יט, טז). ואף חובה להסתכן לשם כך, כשם שאדם סביר מוכן לסכן את עצמו עבור הצלת רכושו. אבל להסתכן יותר כדי להציל - אין חובה אלא מצווה, ואף זאת בתנאי שרוב הסיכויים שפעולת ההצלה תצליח.

מערכות ההצלה הציבוריות מערכות ההצלה הציבוריות פדיון שבויים פיקוח נפש דוחה את כל המצוות ייהרג ואל יעבור עוּבּר והפלה זהירות בדרכים מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני