שמירת הבריאות מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן מצוות מעקה זהירות בדרכים עוּבּר והפלה ייהרג ואל יעבור פיקוח נפש דוחה את כל המצוות פדיון שבויים מערכות ההצלה הציבוריות לא תעמוד על דם רעך איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ביקור חולים

1 דק'

ביקור חולים

האזן למושג:

מצווה גדולה לבקר חולים. שתי מטרות לכך: האחת, להשתתף בצערו של החולה, לעודד את רוחו ולהתפלל עליו. לעיתים מרוב מכאוביו החולה מאבד את טעם החיים ושוקע בייאוש, ושוב אין בכוחו להתמודד עם המחלה, והמבקרו נוטע בו אמונה שיש ערך לחייו ומסייע לו להתגבר על מחלתו. גם כאשר מחלתו סופנית, בזכות מבקריו יתעודד לראות את הערך שבכל יום נוסף שלו עלי אדמות, ויזכה לסיים את חייו בטוב וברחמים. המטרה השנייה, לבחון אם יש צורך להגיש לו עזרה, כגון להשגיח עליו בעת שהוא לבד או ללוותו לטיפול רפואי, או לסייע לו במימון טיפוליו.

לעובדי מערכת הבריאות ישנה הזדמנות נפלאה לקיים בכל יום מצווה גדולה זו. ככל שיתייחסו לחולים ביותר כבוד ואהבה, ויטפלו בהם בחריצות וביעילות, כך יקיימו יותר את המצווה הגדולה הזו. אמנם אין די במערכת הציבורית, וגם כאשר החולה מטופל כהלכה על ידי הצוות הרפואי בבית החולים, מצווה על בני משפחתו, חבריו ומכריו לעשות כפי יכולתם כדי לעודד את רוחו ולסייע לו. כל אדם עלול להיות חולה או נכה, וראוי שכל עוד הוא בריא, ישתדל לגמול חסד עם החולים והפצועים. אולי בחסדי ה' בזכות כך לא יחלה וייפצע בעצמו. ואם חס ושלום יחלה או ייפצע, כשיקבל עזרה יוכל לקבלה ברוח טובה, ולהיזכר בעזרה שזכה להעניק לחולים בעודו בריא.

חולה סופני חולה סופני