עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

איסור התאבדות

0.5 דק'

איסור התאבדות

האזן למושג:

כשם שאסור לאדם לרצוח את חברו, כך אסור לאדם לרצוח את עצמו. מבחינה מסוימת חטא המתאבד חמור מחטאו של הרוצח, כי המתאבד גם כופר בטובתו של ה' ובהשגחתו על ברואיו. לא זו בלבד, אלא שעל כל העוונות ניתן לשוב בתשובה, ואילו המתאבד מת בחטאו וכבר אינו יכול לחזור בתשובה. הוא מדמה בליבו שבהתאבדותו יינצל מייסוריו, ומתעלם מהעונש הצפוי לו בעולם האמת, שהוא חמור מכל ייסוריו בעולם הזה.

כדי להוקיע את חטאו ולמנוע מאנשים אחרים לחקות אותו, אין מספידים את המתאבד ואין חולקים לו כבוד בהלוויה, ואין קוברים אותו יחד עם שאר המתים, שאין לקבור רשע עם שאר אנשים. אמנם כאשר יש אפשרות להסביר שהתאבד ברגע של אי-שפיות, דנים אותו לכף זכות ומקיימים בו את מנהגי האבלות הרגילים, ואף על פי כן אין מכבדים אותו כפי שמכבדים נפטר רגיל.

לא תעמוד על דם רעך לא תעמוד על דם רעך מערכות ההצלה הציבוריות פדיון שבויים פיקוח נפש דוחה את כל המצוות ייהרג ואל יעבור עוּבּר והפלה זהירות בדרכים מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני