מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

תשובה וסליחה

1 דק'

תשובה וסליחה

האזן למושג:

כאשר אדם מבין שפגע בחברו, לפני שיתוודה לפני ה' על חטאו, מצווה עליו לשוב בתשובה ולתקן את חטאו. שלושה שלבים עיקריים לתשובה: א) צער, חרטה וקבלה לעתיד, כלומר, עליו להבין את חטאו ולהצטער עליו, ולקבל על עצמו שלא יחטא בכך יותר. ב) תיקון החטא, אם בחטאו גרם לחברו נזק - יתקן את הנזק, ואם סיפר עליו לשון הרע - יתאמץ לבטל את השפעת דבריו הרעים בכך שיכחיש את דברי הגנות שאמר וירבה לספר בשבחו. ג) בקשת סליחה מהאדם שנפגע. המבקש סליחה מחברו צריך לפרט את חטאו, להתנצל ולהתחייב שלא לחזור עליו. במקרים שפירוט החטא עלול לגרום לחבר צער גדול, עדיף שלא לפרטו, אבל מנגד, יש להשתדל יותר לתקן את המעשה. מבקש הסליחה צריך לבקש סליחה פנים אל פנים, או בטלפון או בכתב, ואם הוא סבור שעל ידי שליח חברו יתרצה יותר, יבקש סליחה על ידי שליח. אם הפגיעה היתה קשה והחבר אינו מוכן להתפייס, יחזור לבקש ממנו סליחה עוד שלוש פעמים, בכל פעם בפני שלושה אנשים, ואם למרות הכל החבר לא התפייס, אינו צריך להתאמץ יותר לפייסו. ראוי לנפגע שלא יהיה אכזרי מלמחול, מפני שכל אדם עלול לטעות ולחטוא, וכשם שאנחנו רוצים שיסלחו לנו, כך עלינו לסלוח למי שפגע בנו. אמנם אם הפוגע גרם נזק ממוני, אין מצווה לסלוח לו לפני שישלם את הנזק, ואם פגע בשמו הטוב, אין חובה לסלוח לפני שיתקן את אשר עיוות.

אמירת אמת אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה