לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מצוות התוכחה

1 דק'

מצוות התוכחה

האזן למושג:

כאשר אדם רואה את חברו חוטא, כגון שהוא מתפתה לבגוד באשתו או למעול בעבודתו או להיכנס למריבה לא מוצדקת, מתוך אחריות ואחווה, מצווה להוכיחו כדי להצילו מהחטא. זהו שנאמר: "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ, הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא... וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'" (ויקרא יט, יז-יח). התוכחה צריכה להיאמר מתוך אהבה ולא משנאה או התנשאות. לפיכך, המוכיח את חברו צריך להבהיר תחילה שהוא מעריך ואוהב אותו, ורק לאחר מכן יוכיח אותו בצנעה, בזהירות וברגישות, שמא הנושא רגיש ומכאיב, ושמא טעה בשיפוטו. בכל תוכחה יש אי-נעימות ומורכבות, ואף על פי כן, כל זמן שיש סיכוי שהיא תועיל, מצווה לאומרה. פעמים שעל ידי התוכחה יציל את חברו מצרה גדולה כמו הרס משפחתו, ולעיתים אדם אינו יודע כיצד להתנהג בעבודתו, ואם לא יעירו לו, יפוטר בלי שיידע כיצד לתקן את דרכיו. לעיתים אדם אינו מודע לריח הרע שנודף ממנו, או לצורת דיבורו הפוגעת, ואינו מבין מדוע אין לו חברים ומדוע אשתו מתרחקת ממנו. לכן מצווה להוכיחו, כדי להיטיב לו בעולם הזה ובעולם הבא. 

אמרו חכמים, שהנמנע מלהוכיח את חברו כאשר ישנו סיכוי שישפיע עליו, נחשב כשותף במידה מסוימת לחטא. וככל שיש לו השפעה גדולה יותר, כך חובתו להוכיח גדולה יותר. ולכן "כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מחה - נתפש (נענש) על אנשי ביתו. באנשי עירו - נתפש על אנשי עירו, בכל העולם - נתפש על כל העולם".

מצוות המחאה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה