מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מצוות המחאה

0.5 דק'

מצוות המחאה

האזן למושג:

גם כאשר אין סיכוי שהתוכחה תתקבל על ליבו של החוטא, יש צורך לבטא מחאה כנגד מעשיו הרעים. מפני שאף אם עכשיו מחאתו לא תתקבל, יש לה השפעה לטווח ארוך, אולי על זה שחוטא, ולכל הפחות על אחרים ששמעו את מחאתו במישרין או בעקיפין. לפיכך, הרואה שעושקים אדם או משפילים אותו, גם כשאין סיכוי שדבריו יישמעו, מצווה שימחה ביד עושה העוולה. אמנם מעבר למחאה אין להוכיחו יותר, וכפי שאמרו חכמים: "כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע".

איסור חנופה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה