גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מצווה לְשַנות למען השלום

0.5 דק'

מצווה לְשַנות למען השלום

האזן למושג:

במקרה של התנגשות בין האמת לשלום, כגון שאם יאמר את האמת יגרום לעלבון או למריבה, אמרו חכמים שלמען השלום מצווה לְשַנות מהאמת. וכן למדנו בתורה שה' שינה מפני השלום, שכאשר נתבשרה שרה אימנו שעתיד להיוולד לה בן, צחקה בקרבה ואמרה: היאך אלד אחרי בלותי ובעלי זקן. אולם כאשר ה' סיפר זאת לאברהם, הזכיר רק שאמרה על עצמה שכבר הגיעה לגיל הבלות, והסתיר שאמרה על אברהם שהוא זקן, משום שכל אדם עלול להיפגע כשישמע שאשתו חושבת שהוא זקן.

אם נתעמק, נמצא שאין התנגשות בין ערך האמת לערך השלום, אלא ההתנגשות היא בין האמת החיצונית לאמת הפנימית, האמת הפנימית שבני האדם רוצים לחיות בשלום זה עם זה, שכן בורא אחד בראם, ורק סיבוכי העולם גורמים למחלוקות ולמריבות ביניהם. והורתה התורה להעדיף את האמת הפנימית על פני האמת החיצונית. וזאת בתנאי שעל ידי השינוי מהאמת לא ייגרם נזק לחבר. אבל מי שיודע למשל מי האיש שמזיק לחברו, חייב לספר לו את האמת, כדי שהניזק יוכל להתגונן ולהציל את עצמו.

שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה