כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

כבוד האדם

0.5 דק'

כבוד האדם

האזן למושג:

משום הכבוד הראוי לאדם ולחייו, ראוי לכבד אימהות ברוכות ילדים ונשים בהריון, שחיים חדשים נרקמים ברחמן. כמו כן, משום כבוד האדם יש לכבד אנשים שמצטיינים בתחומם, כדוגמת: חכמים, מדענים, יזמים, אומנים וכל כיוצא בזה, שכל אחד בכישרונו מבטא את הגדוּלה שטמונה באדם, ובכבודם המין האנושי כולו מתכבד. מתוך כך צריך לכבד כל אדם, שכל אדם שנברא בצלם אלוהים מבטא ייחודיות משלו. 

איסור אונאה והלבנת פנים איסור אונאה והלבנת פנים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה