לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

הכרת טובה

0.5 דק'

הכרת טובה

האזן למושג:

מצווה לאדם להתבונן בכל הטוב שבני משפחתו וחבריו מעניקים לו, בין אם בעזרה שהם מגישים לו ובין אם במחמאות או בעידוד, ומצווה שיודה להם על כך. בהודאה זו הוא מבטא את הבנתו שיחסם הטוב כלפיו אינו מובן מאליו, וראוי להכיר על כך תודה. על ידי הכרת התודה - הברכה מתרבה, שכן היא מעצימה את משמעותם של כל המעשים והדיבורים הטובים, ומעניקה עידוד להמשיך להוסיף טוב. אבל כְּפוּי הטובה, חוטא בגאווה וחוסם את שפע הברכה, וגם לא יהיה מאושר, כי תמיד ירגיש שלא התייחסו אליו מספיק טוב ומגיע לו יותר.

מצווה להודות בנימוס ובלב טוב גם לאנשים זרים על כל סיוע ומחווה. גם כאשר עזרתם ניתנת במסגרת עבודתם, כגון קופאים, זבנים ופקידים, מצווה להודות להם, שכן ראוי להעריך כל אדם על היותו ממלא את תפקידו ומסייע לזולת.

השתתפות בשמחה ובצער השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה