בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

הגשת סיוע

0.5 דק'

הגשת סיוע

האזן למושג:

מצווה לסייע לאדם שנצרך לעזרה, כגון לעזור לשכן שרוצה להכניס רהיט לביתו ומתקשה בנשיאתו, או לסייע לאם שמתקשה בנשיאת עגלת ילדים במדרגות, או להסיע שכן שמבקש להצטרף לנסיעתו כטרמפיסט. כיוצא בזה הרואה אדם שרכבו נתקע וביכולתו לעזור, מצווה שיעזור. במצווה זו הדגישה התורה שגם כאשר הנצרך לעזרה הוא שונאו, מצווה לעזור לו. ולכן גם אם יראה את חמור שונאו רובץ תחת משאו, יעזור לו לפרוק את חמורו ולהעמיסו (שמות כג, ה). בכך התורה קבעה נורמה, שגם כאשר יש ריב בין אנשים, עליהם לשים לו גבול, וכאשר צריך לעזור - עוזרים. בזכות זה, בסופו של דבר, השנאה תתפוגג והאהבה תחזור למקומה. 

השבת אבדה השבת אבדה האיסור לבזות אדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור כבוד האדם איסור אונאה והלבנת פנים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה