הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

בין ישראל לעמים

0.5 דק'

בין ישראל לעמים

האזן למושג:

מצוות האהבה מתפשטת לכל בני האדם, למרות שינויי הדעות, הדתות והעמים. אלא שכלפי אדם מישראל, צריך כל אחד מישראל להרגיש כאילו הוא אחיו, וממילא האהבה והאחריות כלפיו במדרגה גבוהה ומחייבת יותר. 

כמו כן אסור לשנוא אדם מישראל אפילו אם הוא חוטא. ואף שצריך לבקרו על כך, ולעיתים אף להענישו, אסור לשונאו שנאה גמורה, כשם שבתוך משפחה צריכים לחוש אחווה גם כלפי אח שהרשיע. אולם כלפי בני עמים אחרים שבחרו להרשיע, אפשר ולעיתים רצוי להתייחס בעוינות ובשנאה. 

כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם הגשת סיוע השבת אבדה האיסור לבזות אדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור כבוד האדם איסור אונאה והלבנת פנים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה