- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

בין אדם לחברו

"וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ - כלל גדול בתורה", הגדרת מצוות האהבה, הגדרת איסור השנאה, בין ישראל לעמים, כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים, בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם, הגשת סיוע, השבת אבדה, האיסור לבזות אדם, כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור, כבוד האדם, איסור אונאה והלבנת פנים, זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים, היחס לגר, שיתוף עניים וגלמודים בשמחות, הנפגע מחברו צריך להוכיחו, לא תיקום ולא תיטור, לדון לכף זכות, מצוות התוכחה, מצוות המחאה, איסור חנופה, לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות, חומרת איסור לשון הרע, מתי מותר לדבר בגנות אדם, אנשי התקשורת, התקשורת ומצוות המחאה, מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים, תשובה וסליחה, אמירת אמת, גניבת דעת, מצווה לְשַנות למען השלום, שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה, לא תחמוד, הכרת טובה, השתתפות בשמחה ובצער, חסד בדיבור, ברכת 'שלום', רגישות שלא לצער את הזולת, דרך ארץ, ניבּול פה, הכנסת אורחים, שכנים, החברה הטובה

"וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" - כלל גדול בתורה

הגדרת מצוות האהבה

הגדרת איסור השנאה

בין ישראל לעמים

כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים

בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם

הגשת סיוע

השבת אבדה

האיסור לבזות אדם

כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור

כבוד האדם

איסור אונאה והלבנת פנים

זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים

היחס לגר

שיתוף עניים וגלמודים בשמחות

הנפגע מחברו צריך להוכיחו

לא תיקום ולא תיטור

לדון לכף זכות

מצוות התוכחה

מצוות המחאה

איסור חנופה

לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות

חומרת איסור לשון הרע

מתי מותר לדבר בגנות אדם

אנשי התקשורת

התקשורת ומצוות המחאה

מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים

תשובה וסליחה

אמירת אמת

גניבת דעת

מצווה לְשַנות למען השלום

שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה

לא תחמוד

הכרת טובה

השתתפות בשמחה ובצער

חסד בדיבור

ברכת 'שלום'

רגישות שלא לצער את הזולת

דרך ארץ

ניבּול פה

הכנסת אורחים

שכנים

החברה הטובה