- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

ערך לימוד התורה

0.5 דק'

ערך לימוד התורה

האזן למושג:

מצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל שאר המצוות, ואף שכרה כנגד שכרן של כל המצוות. שתי סיבות לכך: ראשית, בלא לימוד לא ניתן לקיים את המצוות כהלכה וללכת בדרכי האמונה והמוסר. שנית, לימוד התורה מתקיים בחלק הגבוה ביותר שבאדם, בשכלו ובנשמתו, ועל כן הוא המרומם ביותר את האדם והעולם.

אמרו חכמים שהתורה קדמה לעולם, שבתחילה ברא ה' את התורה, שכוללת בתוכה את כל האידיאלים, ועל פי התוכנית הגנוזה בתורה - ברא את העולם. ובזכות ישראל שלומדים תורה יומם ולילה, העולם מתקיים. וככל שישראל מתעמקים יותר בתורה, הם מגלים בה יותר רעיונות להוספת חיים וברכה לעולם עד לתיקונו.

אמנם תלמידי החכמים מבררים את יסודות התורה ומורים הלכה, אולם מצוות תלמוד תורה שייכת לכל אדם מישראל. מפני שבכל לימוד תורה שאדם מישראל לומד מתנוצץ אור מיוחד לפי נשמתו ולפי הזמן שבו הוא לומד, ועל ידי הבנתו מתגלה בתורה פן נוסף, שמוסיף חיים וברכה בעולם. וכל לימוד של אדם מישראל מתכנס ונכלל, בדרכים ישירות ועקיפות, בליבם ובדעתם של חכמי ישראל, שממשיכים לגלות ולבאר את דברי התורה.

גדרי מצוות תלמוד תורה גדרי מצוות תלמוד תורה מצוות הלימוד לבוגרים הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה גברים ונשים בלימוד התורה מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל