גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מצוות הלימוד לבוגרים

0.5 דק'

מצוות הלימוד לבוגרים

האזן למושג:

גם מבוגרים שלמדו בנעוריהם צריכים לחזור על תלמודם כל ימי חייהם, כדי שלא ישכחו את יסודות תלמודם, וכדי שימשיכו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתורה. שכל הבנה נוספת בתורה יוצרת הפריה בנפשו של הלומד, שבדרכים ישרות ועקיפות משביחה את דרכו בחיים ומוסיפה טובה וברכה לעולם. לשם כך צריך כל יהודי לקבוע עיתים לתורה בכל יום, ולהרבות בלימוד בשבתות ובחגים, וכפי שאמרו חכמים: "לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בדברי תורה". 

ספרים תורניים רבים וחשובים ישנם, לכל ספר זווית ודגש משלו, וראוי לכל אדם לבחור את הספר המתאים לו באותה תקופה, שאמרו חכמים: "לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ", והכוונה שילמד את הנושא ואת הספר שהוא חפץ ללמוד. אמנם ראוי להתייעץ בזה עם תלמיד חכם, כי ייתכן שאדם ייהנה מלימוד בספר מסוים אולם התועלת שתצמח לו ממנו תהיה דלה.

הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה גברים ונשים בלימוד התורה מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל