המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות כבוד תלמידי חכמים פרנסת תלמידי חכמים המחלוקת על שילוב לימודי מדע לימודי מדעים מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים גברים ונשים בלימוד התורה הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה מצוות הלימוד לבוגרים גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

התורה שבכתב והתורה שבעל פה

0.5 דק'

התורה שבכתב והתורה שבעל פה

האזן למושג:

התורה שבכתב היא חמשת חומשי התורה שקיבל משה רבנו בנבואה עילאית, ובה כל המצוות ותולדות גילוי יסודות האמונה והמוסר דרך עם ישראל. לאחר מכן, במשך כאלף שנה קמו אלפי נביאים שדבר ה' שׁרה עליהם והם התנבאו לדורם, ומה שהוצרך לדורות, נכלל בספרי הנביאים. עוד היו חכמים-נבואיים שבהשראת רוח הקודש חיברו כתבים נוספים, והם ספרי הכתובים. שלושת קבצי התנ"ך הם: תורה, נביאים וכתובים. כאשר התורה, שניתנה על ידי משה רבנו, היא עיקרם המחייב להלכה. 

התורה שבעל פה היא הפירוש של דברי התורה שבכתב. יסודה במה שנמסר למשה מסיני בעל פה בביאור כל מצווה ומצווה, והמשכה בפירוש שפירשו חכמי ישראל לדורותיהם את מצוות התורה. בנוסף, כיוון שדברי התורה שבכתב הם שמֵימיים ונועדו להגדרת העקרונות, ציוותה התורה את חכמי ישראל לבצר את שמירת התורה וליישם את מגמתה על ידי קביעת תקנות וסייגים.

סמכות ההכרעה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל