מצוות הלימוד לבוגרים גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה

0.5 דק'

הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה

האזן למושג:

הבדל יש בין תלמידי חכמים ושאר אנשים. אדם שמתאים להיות תלמיד חכם, מצד כישרונו, אופיו ורצונו, צריך להקדיש את עיקר יומו לתורה, ובשעת הצורך אף להיות מוכן להסתפק במועט, כדי שיגיע לרמה גבוהה בתורה ויוכל ללמד תלמידים. אולם שאר האנשים שאינם מייעדים את עצמם לכך, מוטב שיעסקו ביישובו של עולם בשאר תחומי העבודה והמדע ויתפרנסו בכבוד, ויקפידו להרבות בלימוד התורה בשבתות ובחגים, ולקבוע עיתים לתורה בכל יום. אדם שאינו נצרך לעבוד משרה מלאה ויש לו שעות פנויות, וכן מי שיצא לפנסיה, מצווה שלא יאבד את זמנו לריק, ובנוסף לכל הדברים הטובים שהוא עושה, גם בימות החול יקדיש בכל יום כמה שעות טובות ללימוד התורה. 

גברים ונשים בלימוד התורה גברים ונשים בלימוד התורה מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל