- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

גדרי מצוות תלמוד תורה

0.5 דק'

גדרי מצוות תלמוד תורה

האזן למושג:

לרוב חשיבותה של מצוות תלמוד תורה, קיומה מבוסס על שלוש מצוות. ראשית, מצווה על ההורים ללמד את ילדיהם תורה ולשלוח אותם לבית ספר שבו ילמדו תורה. שנית, מצווה על המורים והרבנים ללמד תורה לתלמידים. שלישית, מצווה אישית לכל אדם ללמוד בעצמו את התורה, וגם אם הוריו ומוריו התרשלו בכך, חובה עליו למצוא את הדרך ללמוד את התורה.

כדי להבטיח את לימוד התורה לכל ילדי ישראל, כבר לפני יותר מאלפיים שנה נוסדה בישראל מערכת חינוך בסיסית, ואף נקבע שמספר הילדים בכיתה יהיה לכל היותר עשרים וחמישה, ואם יהיו יותר ילדים, ימנו עוזר למורה. דגם זה היווה תשתית למערכות החינוך בעולם. 

אין קץ לרעיונות שבתורה, ומכל אות ניתן ללמוד הלכות ורמזים רבים. אולם החובה הבסיסית היא ללמוד את יסודות התורה, היינו את יסודות האמונה, המצוות והמוסר. לשם כך יש ללמוד את התנ"ך, ובעיקר את חמשת חומשי תורה. בנוסף, צריך ללמוד ספרי הלכה, אמונה ומוסר, כפי הנדרש להדריך את החיים. בעניין זה אין תוכנית לימוד מסודרת, וכל הורה וכל מוסד חינוכי צריך לתכנן את הלימוד כך שהילדים ילמדו את יסודות התורה והדרכתה לחיי המעשה, להקמת המשפחה ולעיסוק ביישובו של עולם.

מצוות הלימוד לבוגרים מצוות הלימוד לבוגרים הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה גברים ונשים בלימוד התורה מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל