הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה מצוות הלימוד לבוגרים גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

גברים ונשים בלימוד התורה

0.5 דק'

גברים ונשים בלימוד התורה

האזן למושג:

שני חלקים למצוות לימוד התורה. הראשון, לדעת את התורה בתחומי האמונה, ההלכה והמוסר, כדי לחיות על פי התורה. בחלק הזה כל ישראל חייבים, גברים ונשים כאחד. החלק השני, להרחיב ולהעמיק עוד בלימוד התורה, ובחלק זה גברים חייבים, ולנשים יש מצווה אבל לא חובה. ככל שיש לאשה יותר זמן פנוי, כך ראוי יותר שתעסוק גם בחלק השני.

בעבר הרחוק, כשהחיים היו פשוטים והתקיימו בסביבה קרובה, הלימוד הנצרך להדרכת החיים היהודיים היה מצומצם, שכן הלכות רבות נלמדו מתוך החיים המשותפים בבית. גם רוב יסודות האמונה והמוסר הועברו דרך שיחות של ילדים עם הוריהם ועם זקנים מבני משפחתם. ככל שעברו הדורות והעולם נעשה יותר מורכב, כל תחומי הלימוד התרחבו, וממילא החלק הראשון שבמצוות תלמוד תורה הלך והתרחב מאוד, הן בתחומי האמונה והמוסר והן בתחומי ההלכה. עד שבדור האחרון, ההבדל בין חובת הלימוד לגברים ולנשים הצטמצם מאוד, ובפועל רבים מהגברים ומהנשים לא מספיקים ללמוד את החלק הראשון שבו כולם חייבים בשווה.

מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל