קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

שלושת הכלים שהיו ב'קודש'

0.5 דק'

שלושת הכלים שהיו ב'קודש'

האזן למושג:

רעיון הקודש שבבית המקדש התגלה על ידי שלושת הכלים שהונחו ב'קודש': שולחן, מנורה ומזבח הקטורת. השולחן כנגד העבודות והפרנסות. המנורה כנגד חוכמות העולם. מזבח הקטורת כנגד התפילה. מחיצה היתה בין 'קודש הקודשים' ל'קודש', כדי להבדיל בין המדרגות, שכל קדושתו של ה'קודש' נובעת מ'קודש הקודשים'. כלומר קדושת עבודת הפרנסה, לימוד המדע והתפילה - נובעים מקדושת הברית שבין ה' לישראל עמו, שמתגלה על ידי התורה והנישואין. 

השולחן השולחן המנורה מזבח הקטורת המזבח החיצון - קורבנות הכיור - המַרְאות הצובאות קורבן התמיד והקטורת המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'