- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

קודש הקודשים

0.5 דק'

קודש הקודשים

האזן למושג:

המקדש מחולק לשני חלקים, השליש הפנימי קודש הקודשים, ושני שלישים קודש. קודש הקודשים הוא המקום המיועד לגילוי הברית שבין הקב"ה לישראל, ולרוב קדושתו רק הכהן הגדול היה נכנס אליו פעם בשנה ביום הכיפורים. ברית זו באה לידי ביטוי בתורה, ולכן בקודש הקודשים הניחו את הארון ובו 'לוחות הברית' והתורה שקיבל משה רבנו מסיני. מעל הארון הונח כיסוי - כפורת הזהב, ועליה שני הכרובים, שהיו כדמות זכר ונקבה אוהבים, שנועדו לבטא את קשר האהבה שבין ה' לישראל עמו, שנאמר: "וּמְשׂוֹשׂ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלוֹהָיִךְ" (ישעיהו סב, ה). גם קדושת הנישואין יסודה בקודש הקודשים, שהאהבה והשמחה שבין האיש ואשתו, שעל ידם שופעים חיים לעולם, מגלים את רעיון אמונת הייחוד בעולם הזה. כפי שאמרו חכמים, שאיש ואשה שזכו לאהוב בנאמנות - שכינה שורה ביניהם (לעיל ח, א). 

נמצא אם כן שקודש הקודשים הוא מקום התגלות הברית שבין ה' לישראל עמו, ברית שמגלה את האמונה בה' ואת קדושת ישראל. וערכים עליונים אלו באים לידי ביטוי על ידי התורה והנישואין.

שלושת הכלים שהיו ב'קודש' שלושת הכלים שהיו ב'קודש' השולחן המנורה מזבח הקטורת המזבח החיצון - קורבנות הכיור - המַרְאות הצובאות קורבן התמיד והקטורת המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'