המקדש מקור השראה בִּיכּורים המרכז הרוחני קורבן התמיד והקטורת הכיור - המַרְאות הצובאות המזבח החיצון - קורבנות מזבח הקטורת המנורה השולחן שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

השראה מעבודת הכהנים במקדש

1 דק'

השראה מעבודת הכהנים במקדש

האזן למושג:

גם מעבודת הכהנים בבית המקדש נמשכת השראה לכל עבודות האדם. כשם שהכהנים צריכים לקדש את עצמם לעבודת המקדש ולהיזהר מלטמא עצמם בדברים שיבטלו אותם מעבודתם, כך כל אדם צריך למצוא ערך מוסרי מקודש בעבודתו, וככהן יְטַהר ויְקַדש את עצמו לקראתה. אם הוא מורה או רופא או מהנדס או מוכר בחנות, ישתדל לישון היטב, כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי, ולא ישקוט על שמריו, אלא ירחיב את ידיעותיו ויכוון דעתו להוסיף טובה וברכה בעבודתו. וכן בכל העבודות.

ויש יחידי סגולה שהם ככהנים גדולים שנכנסים לעבודתם בקודש הקודשים, ואפילו צורכי קרוביהם מתבטלים אל מול קדושת עבודתם. כדוגמת רופא בעל יכולות נדירות להצלת חיים, שגם אם באמצע חופת בתו, יוזעק פתאום אל בית החולים, ייפרד בחופזה מבתו, מאשתו ומאורחיו, והם יתפללו עליו שיצליח להציל את החולה המפרפר עכשיו בין חיים למוות. וכן מפקד ביחידת עילית, שצריך להיות נכון תמיד לכל קריאה, ואם בעת שילווה את אשתו ללידת בנם, ייקרֵא פתאום להצלת ישראל מיד אויביהם, ייפרד ממנה לשלום, וכשם שכל ישראל היו מתפללים על הכהן הגדול שיצליח בעבודתו במקדש, כך אשתו תתפלל עליו בעת לידתה שישוב מהקרב לשלום לראות את בנם. 

הטהרה הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'