השולחן שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

המנורה

0.5 דק'

המנורה

האזן למושג:

מנורת הזהב ביטאה את ערכן של כל החוכמות והאומנויות שבעולם, והיו לה שבעה קנים מעוטרים כנגד כל החוכמות והאומנויות לגווניהן, שכולן הן חוכמות אלוהיות, שעוסקות בהבנת העולם שה' ברא. וכפי הברכה שצריך לברך בעת שרואים חכם בחוכמות העולם - "שנתן מחוכמתו לבשר ודם" (להלן כג, יט). חוכמת התורה קשורה ל'קודש הקודשים', ולכן היא נקראת חוכמה פנימית, ושאר החוכמות קשורות ל'קודש' ולכן לעומת חוכמת התורה הן נקראות חוכמות חיצוניות. ככל שהחוכמות החיצוניות נלמדות יותר לשם שמיים מתוך התקשרות ל'קודש הקודשים', כך הן יונקות יותר מקדושתו ומתעלות. 

מזבח הקטורת מזבח הקטורת המזבח החיצון - קורבנות הכיור - המַרְאות הצובאות קורבן התמיד והקטורת המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'