- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מקדש

מצוות הקמת המשכן והמקדש, קודש הקודשים, שלושת הכלים שהיו ב'קודש', השולחן, המנורה, מזבח הקטורת, המזבח החיצון - קורבנות, הכיור - המַרְאות הצובאות, קורבן התמיד והקטורת, המרכז הרוחני, בִּיכּורים, המקדש מקור השראה, השראה מעבודת הכהנים במקדש, הטהרה, הר הבית, זֵכֶר לחורבן, כשהעם הולך בדרכי ה'

מצוות הקמת המשכן והמקדש

קודש הקודשים

שלושת הכלים שהיו ב'קודש'

השולחן

המנורה

מזבח הקטורת

המזבח החיצון - קורבנות

הכיור - המַרְאות הצובאות

קורבן התמיד והקטורת

המרכז הרוחני

בִּיכּורים

המקדש מקור השראה

השראה מעבודת הכהנים במקדש

הטהרה

הר הבית

זֵכֶר לחורבן

כשהעם הולך בדרכי ה'