- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מקום גילוי אמונת הייחוד

1 דק'

מקום גילוי אמונת הייחוד

האזן למושג:

ארץ ישראל היא המקום שנועד לעם ישראל כדי שיגלה בה את אמונת הייחוד, לפיה הקדושה מתגלה בכל תחומי החיים, בתורה ובמדע, בעבודה ובכלכלה, בחיי היחיד והקהילה, הכלל והמדינה. אולם בחוץ לארץ יהודים יכולים לגלות את הקדושה רק בחיי הרוח של האנשים והקהילות המצומצמות, תוך ניכור מהטבע והחיים הציבוריים והלאומיים. כי כל מה שיוסיפו בפיתוח המדע והכלכלה משרת עמים זרים ומטרות זרות, ואף עלול לסייע להם להרשיע. כך יצא שהיהודים שסייעו לגרמניה בפיתוח הכלכלה, המדע, החברה וסלילת פסי הרכבת, סייעו להם בעקיפין ליזום את מלחמת העולם השנייה ולבצע את הרצח ההמוני הגדול ביותר - השואה. כך גם היה בספרד הנוצרית, שיהודים סייעו לשגשוגה והיא נהפכה למלכות רשע. כך היה גם ברוסיה, שיהודים היו פעילים מרכזיים במהפכה למען צדק, שוויון ורווחה, והיא הפכה לבסוף למדינת טרור עריצה ואכזרית להחריד. אלו דוגמאות חמורות מההיסטוריה, אולם במידה מסוימת כך היה בכל הגלויות. נמצא אפוא, שבחוץ לארץ הטוב והאמת יכולים להתגלות בתחומי הרוח בלבד, ולא בתוך המציאות הארצית הממשית והלאומית, שאותה לא ניתן לתקן. ויש בכך חילול השם נורא ופגיעה עמוקה באמונה, מפני שנראה כביכול שדבר ה' יכול להתגלות בצדדים הרוחניים בלבד, ואילו התחום הגשמי, הציבורי והלאומי מתקיים בלעדיו ואף בניגוד לו. לכן אמרו חכמים שהמתגורר בחוץ לארץ, בְּמָקום שהאמונה מתגלה בחיי הרוח בלבד, נחשב כמי שעובד עבודה זרה, משום שאינו מתקשר עם אמונת הייחוד. אולם בארץ ישראל אפשר לגלות את אמונת הייחוד, בשמיים ובארץ כאחד, בעם שלם שכולל אנשים שונים, שלמרות כל הקשיים, הסיבוכים והחטאים, מתאחדים כדי לגלות את האמונה והערכים האלוהיים בכל מרחבי החיים. מתוך כך יוכלו כל העמים לקבל השראה לגילוי האמונה, האמת והטוב בכל העולם. כך היה בשני השלבים הראשונים של גילוי אמונת הייחוד בימי בית המקדש הראשון והשני, וכך יהיה בעזרת ה' במדינת ישראל ובבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.

ייחודה של ארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל גילוי התורה בארץ ישראל מקום קיום המצוות המצוות התלויות בארץ תרומות ומעשׂרות שביעית ויובל מצב העם קובע את חיוב המצוות החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח