ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

גילוי התורה בארץ ישראל

0.5 דק'

גילוי התורה בארץ ישראל

האזן למושג:

התורה במלואה יכולה להתגלות רק בארץ ישראל, שנאמר: "כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָים" (ישעיהו ב, ג). לכן רק בארץ ישראל בסמוך למקום המקדש מצווה להקים את 'בית הדין הגדול', שנקרא גם 'סנהדרין הגדולה', ולו הסמכות להכריע בכל המחלוקות ולתקן תקנות לכל ישראל, ולקדש חודשים ולְעַבֵּר שנים שבהם תלויים כל חגי ישראל. ואף הנבואה האלוהית שורה רק בארץ ישראל, או על נביאים שהחלו להתנבא בארץ ישראל או על נביאים שהתנבאו עליה. 

מקום קיום המצוות מקום קיום המצוות המצוות התלויות בארץ תרומות ומעשׂרות שביעית ויובל מצב העם קובע את חיוב המצוות החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח