אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מתן תורה

0.5 דק'

מתן תורה

האזן למושג:

כיוון שהאדם נברא בצלם אלוהים, רצונו העמוק ביותר הוא להעניק לחייו ולפועלו משמעות וערך נצחיים. כמענה לכך נתן ה' לישראל את התורה, ובה ההדרכה האלוהית לחיים מלאי משמעות, טובה וברכה. אמרו חכמים, שקיומו של העולם תלוי בתורה, כי תנאי התנה הקב"ה עם העולם, שאם ביום שנועד למתן תורה לא יקבלו ישראל את התורה, יחזור העולם לתוהו ובוהו. כי מבלי התורה, שמגלה את הערך האלוהי הנצחי בעולם, אין לו קיום.

תכונת האמונה והנטייה לאלילות תכונת האמונה והנטייה לאלילות האם האלילים הועילו? השילוב של שני הדיברות הראשונים איסור עבודה זרה הנצרות והאסלאם חסידי אומות העולם היחס לדתות השונות איסור כישוף וקסמים עבודות זרות בימינו גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני הבחירה החופשית סדרי הטבע הם התנאי לבחירה השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים