תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

האם האלילים הועילו?

0.5 דק'

האם האלילים הועילו?

האזן למושג:

האם האלילים הועילו? הרי הם עץ ואבן, כיצד אנשים האמינו בהם? אלא שהם נתנו מענה לאמונה. אמנם מענה מזויף, אבל לא היתה לעובדי האלילים חלופה שתיתן ביטוי לאמונה שמושרשת כל כך בחייו של האדם. וכיוון שהאדם ביטא את אמונתו כלפי האלילים, אמונה זו העניקה לו ביטחון והעצימה את כוחותיו להאמין שמה שהוא רוצה הוא אכן טוב וצודק, שכן לא רק בשם עצמו הוא פועל אלא בשם כוחות גדולים וחזקים ממנו שמצדיקים את שאיפותיו ודרכו. 

מעבר לכך, רבים מבארים שכשם שיש בעולם כוחות טבע שהאדם יכול לרתום לצורכו, כך מעליו יש כוחות רוחניים, הקרויים מלאכים ושדים, שמפעילים את כוחות הטבע, והאדם יכול להטותם לצרכיו על ידי פעולות מאגיות. ואמנם באמת כל הכוחות הרוחניים שמפעילים את כוחות הטבע נבראו על ידי הבורא ויונקים ממנו את חייהם, אולם עובדי עבודה זרה התקשרו אליהם והפעילו אותם כמנותקים משורשם. לכן הם נהפכו עבורם לכוחות טומאה, שאמנם העניקו להם עוצמה למשך זמן, אך לבסוף הביאו לאובדנם.

השילוב של שני הדיברות הראשונים השילוב של שני הדיברות הראשונים איסור עבודה זרה הנצרות והאסלאם חסידי אומות העולם היחס לדתות השונות איסור כישוף וקסמים עבודות זרות בימינו גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני הבחירה החופשית סדרי הטבע הם התנאי לבחירה השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים