כוונת הגר היחס המורכב לבאים להתגייר
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

תהליך הגיור

1 דק'

תהליך הגיור

האזן למושג:

כשיבוא הגר להתגייר, צריך הרב לומר לו: למה לך להתגייר? וכי אינך יודע את סבלו הגדול של עם ישראל שנרדף על ידי שונאיו שמבקשים להשמידו? לא מזמן נתחוללה השואה הנוראה, ולפני כן פוגרומים לאין ספור. ואף עתה יש לנו אויבים שמאיימים לכלותנו, וכל זה מפני שאנו יהודים. ואם חפץ אתה להתקרב לה' ולהיות צדיק, דע שכל גוי יכול להיות צדיק מחסידי אומות העולם, ואף לזכות לרוח הקודש. אם למרות זאת הגר עומד על דעתו ומבקש להתגייר, מתחילים ללמדו את יסודות האמונה והתורה. בעבר, כאשר אנשים חיו בתוך קהילה משפחתית, וכל קהילות ישראל היו שומרות תורה ומצוות, אם גר התכוון להצטרף לקהילה יהודית והסכים לקבל עליו את התורה והמצוות, כבר לאחר שלימדו אותו מקצת מצוות, היו מגיירים אותו ומכניסים אותו לקהילה, ולאחר הגיור הוא היה ממשיך ללמוד תורה ומצוות ומתרגל לקיימן. ולא לימדו אותו לפני הגיור את כל המצוות, מפני שגם גר צדיק שישמע בבת אחת את כל המצוות, יירתע לאחוריו וייסוג ממחשבתו הטובה. אולם כיום, כאשר הגר אינו נכנס לתוך קהילה דתית משפחתית, ופעמים רבות המניע הראשון לגיור הוא קשרי משפחה, יש חשש שאם לא ילמד לפני הגיור מצוות רבות, לא ימשיך ללומדן לאחר הגיור ולא ימשיך להתקדם בתורה ובמצוות. לכן מקיימים את תהליך הגיור במשך כשנה, כדי שבאותה שנה הגר ילמד יותר תורה ויתרגל לקיים יותר מצוות, וקבלת המצוות שלו לפני בית הדין תהיה אמינה. 

סדר הגיור סדר הגיור קבלת המצוות