תהליך הגיור כוונת הגר היחס המורכב לבאים להתגייר
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

סדר הגיור

0.5 דק'

סדר הגיור

האזן למושג:

הגר מצטרף לעם ישראל כדרך שעם ישראל נכנס לברית עם ה' ביציאת מצרים, על ידי ברית מילה, טבילה וקבלת התורה והמצוות. לפיכך, לאחר שהגר למד את יסודות האמונה והמצוות, עליו לעמוד לפני בית הדין, שמייצג את תורת ה' ואת כלל ישראל, ולקבל עליו את התורה והמצוות, כדוגמת מעמד הר סיני. גבר צריך לעבור גם ברית מילה. לאחר מכן הגר צריך לטבול במקווה טהרה, ולפני הטבילה לחזור ולקבל עליו את התורה והמצוות, ובעלייתו מהטבילה הוא נכנס לכלל ישראל. 

קבלת המצוות קבלת המצוות