היחס המורכב לבאים להתגייר
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

כוונת הגר

0.5 דק'

כוונת הגר

האזן למושג:

אין לגייר אדם שאין כוונתו לשם שמיים, כגון מי שרוצה להתגייר כדי לזכות להטבות כלכליות, או כדי לקבל אזרחות של מדינת ישראל, או כדי לשאת בת ישראל. אמנם, אם בית הדין נהג שלא כראוי וקיבל אותו, כיוון שקיים את הגיור כהלכה - הגיור תקף.

בדורות האחרונים, בעקבות הצרות, המלחמות והמשברים הרוחניים, המסגרות הדתיות והלאומיות נפרצו, ורבים מבני עמנו התחתנו עם בני עמים אחרים, והתעוררה שאלה קשה, מה לעשות כאשר המבקשים להתגייר הם ילדים או נכדים של יהודי שאימם אינה יהודייה. מצד אחד, מסתבר שבלא קשריהם המשפחתיים לא היו מבקשים להתגייר, נמצא שהמניע הראשון לגיור אינו אמונה בייעודם הרוחני של ישראל. מאידך, כיוון שהם מזרע ישראל, הקשר שלהם לעם ישראל עמוק, ומן הסתם הם צאצאים של צדיקים וקדושים, וראוי להתאמץ להחזירם לחיק ישראל. כמו כן עלתה השאלה, כיצד לנהוג לגבי בן ישראל שחי בזוגיות עם נוכרייה, אם תתגייר - יחיה בהיתר כאחד מישראל, ואם לא - יתרחק וזרעו יתבולל בגויים. למעשה, ההוראה המקובלת, שאם הגר מוכן לקבל על עצמו תורה ומצוות - יש לגיירו.

תהליך הגיור תהליך הגיור סדר הגיור קבלת המצוות