- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

היחס המורכב לבאים להתגייר

0.5 דק'

היחס המורכב לבאים להתגייר

האזן למושג:

אמנם בפועל היחס לבאים להתגייר מורכב, שכן הגר אהוב ורצוי בתנאי שהוא רוצה להתגייר לשם שמיים, כדי להצטרף לייעוד הגדול של עם ישראל לתקן עולם במלכות שדי. אבל אם כוונתו אינה לשם שמיים, אמרו חכמים, שרעה אחר רעה תבוא על המגיירים אותו, מפני שהוא יתקשה להשתלב ויתעוררו ממנו בעיות. לכן מלאכתם של הרבנים העוסקים בגיור מורכבת, אם יקבלו גר שאינו מתאים, יחטאו, ואם ידחו גר שכוונתו טובה - יהיה בידם עוון. אמרו חכמים, שמכך שסירבו לקבל את תמנע, נולד עמלק, העם שרדף את ישראל. לעיתים המצב מורכב, כוונת הגר אינה טהורה ולכן בתחילה נגרמות מגיורו צרות, אולם כיוון שיש לו גם כוונה אמיתית, לבסוף הוא משתלב ועם ישראל מתברך בו. 

כוונת הגר כוונת הגר תהליך הגיור סדר הגיור קבלת המצוות